battery accessories

Batteristik til opladning af elektriske gaffeltrucks og palleløftere 

Hyppig opladning af batterierne i elektriske løftevogne og elektriske palleløftere og andre elektriske lagerkøretøjer kræver meget af de stik, der bruges i processen.
For nemt at finde det rigtige stik skal du først vælge den type batteristik, du vil udskifte. Vælg derefter den korrekte strømstyrke (som normalt findes på det gamle stik).  Hvis der er forskel på stikket til opladeren og stikket til maskinen, skal du vælge der.

 

Battery plugs for charging electric forklifts and pallet trucks 

Frequent charging of the batteries of electric lift trucks and electrically powered pallet trucks and other electric warehouse vehicles requires a lot from the plugs used in the process.
To easily find the right plug, first select the type of battery plug you want to replace. Then select the correct amperage (usually found on the old plug).  If there is a distinction between the charger plug and the machine plug, make your choice there.